ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนที่สอบผ่าน CEFR ทุกคนด้วยครับ

 
Cambridge Assessment International Education (CAIE) ดำเนินการจัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) ซึ่งเป็นการวัดระดับมาตรฐานสากลที่ใช้อธิบายระดับความเชี่ยวชาญทางภาษา
.
CEFR ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในทวีปยุโรป และมีการยอมรับเพิ่มมากขึ้นทั่วโลก ที่ถูกพัฒนาโดย Cambridge สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 โดยได้จัดสอบระดับ A2 (Beginner) และ B1 (Intermediate)
.
แอดมินขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนที่สอบผ่าน CEFR ทุกคนด้วยครับ ⭐️
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin