ABOUT LSP

“เริ่มต้นในปีการศึกษา 2563 ที่เลิร์น คอร์ปอเรชั่น ได้เข้ามาบริหารโรงเรียน สาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างโรงเรียนที่จะสามารถผลักดันให้นักเรียน ได้ค้นพบตัวตน และอาชีพในฝัน พร้อมกับการการจัดหลักสูตรของโรงเรียน ที่ตรงกับ เป้าหมายการเรียนรู้รายบุคคล ที่จะพา นักเรียนของเราเดินเข้าสู่สถาบันที่ดีที่สุดในระดับ อุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ควบคู่ไปกับมาตรฐาน ภาษาอังกฤษ เทียบเท่าโรงเรียนนานาชาติ

ปัจจุบัน ภายใต้ชื่อใหม่ “โรงเรียนเลิร์นสาธิตพัฒนา” เรามีความภาคภูมิใจกับความสำเร็จที่เกิดขึ้นกับนักเรียนของเรา ทั้งในด้านสถิติการ เข้าเรียน ต่อในมหาวิทยาลัย ชั้นนำในไทยและต่างประเทศ ผลสัมฤทธิ์ด้านวิชาการ ทักษะการใช้ชีวิต และทักษะกระบวนการคิดของนักเรียน ในแต่ละชั้นปี รวมถึงการเปิดกว้างในการรับฟัง ความคิดเห็นของทุกฝ่าย เพื่อพัฒนาปรับปรุงรูปแบบและกิจกรรมการเรียนการสอน ให้เกิด ผลดีที่สุดต่อการเรียนรู้ของนักเรียนอยู่เสมอ  เพราะเราเชื่อในความแตกต่างของนักเรียน ที่มีเป้าหมายในชีวิต และเป้าหมายในการเรียนที่แตกต่างกัน โรงเรียนเลิร์นสาธิตพัฒนา จึงรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางร่วม กับนักเรียนและ ผู้ปกครองในการค้นหาศักยภาพในตัวนักเรียนแต่ละคน และส่งเสริมให้เค้าไปได้ไกลที่สุด ไปได้สูงที่สุดในแบบฉบับของตนเอง (Be the Best in Your Way) 

โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม เป็นโรงเรียนเอกชนที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2550 โดยในปี พ.ศ. 2562 Learn Corporation ผู้นำด้านเทคโนโลยีการศึกษา ผู้ก่อตั้ง Learn Education, สถาบันกวดวิชา OnDemand, สถาบันกวดวิชา Ignite, และ สถาบันแนะแนว TCASter ได้เข้าเป็นผู้รับใบอนุญาตจน ถึงปัจจุบัน และได้รับมาตรฐาน Cambridge International School โดยมีเป้าหมายสำคัญ คือสร้างหลักสูตรการศึกษาในระบบที่มีคุณภาพและเข้าถึงได้เพื่อสร้างผู้เรียน ที่ประสบความสำเร็จ มีความสุข และทำประโยชน์แก่สังคมได้

SCHOOL OBLIGATIONS

ผู้บริหาร Learn Satit Pattana

เศรษฐพล ไกรคุณาศัย ผู้อำนวยการ โรงเรียนเลิร์นสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม
สุธี อัศววิมล ผู้คิดค้นหลักสูตรค้นหาตัวตน และแผนการเรียนรายบุคคล
ธรรมจรรย์ วูด ฝ่ายวิชาการ
ศศิลิยา มนเทียรวิเชียรฉาย ฝ่ายพัฒนาการศึกษา
กิตติประภา จิวะสันติการ ฝ่ายพัฒนาพัฒนาหลักสูตรโปรแกรมนานาชาติ