ขอขอบคุณที่ทำการสมัครสอบเพื่อเข้าเรียนกับ LSP

กรุณาตรวจสอบอีเมล ที่ท่านได้ให้ข้อมูลไว้ในขั้นตอนการลงทะเบียน

หากท่านไม่ได้รับอีเมล โปรดตรวจสอบที่โฟลเดอร์จดหมายขยะ (Spam/Junk Mail)

Please check e-mail to comfirm you registration.
If you do not receive e-mail, please check your spam or junk mail folder.