แจ้งการใช้งานระบบ SchoolBase เริ่มวันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

ทางโรงเรียนขอแจ้งให้ท่านทราบว่า ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป จะมีการเริ่มใช้งานระบบ SchoolBase ซึ่งเป็น School Management System ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง ได้ติดตามความคืบหน้าในการเรียนของนักเรียน สถิติการเข้าเรียน สถิติการขาด-ลา-มาสาย และเป็นช่องทางในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ข่าวสารภายในของโรงเรียน

โดยการย้ายระบบไปยังระบบ SchoolBase ทางโรงเรียนจะกำหนดระยะเวลาการดำเนินงานที่ทำให้ผู้ปกครองสามารถเข้าไปใช้ระบบได้ต่าง ๆ ได้ดังนี้

ขั้นตอนการใช้งานระบบ SchoolBase
1. เข้ารับ Username ของท่านได้ที่ คลิก
2. นำ Username และ password ที่ได้รับ มา Login เข้าสู่ระบบได้ที่ คลิก
3. ทำการเปลี่ยนรหัสผ่าน
4. ตรวจสอบแก้ไขข้อมูลส่วนตัวนักเรียนให้เป็นปัจจุบัน
5. ตรวจสอบแก้ไขข้อมูลส่วนตัวผู้ปกครองให้เป็นปัจจุบัน

หมายเหตุ
ผู้ปกครองสามารถเข้าไปติดตามความคืบหน้าของผลการประเมินระหว่างเรียน (คะแนนเก็บ) ได้ในระบบ ซึ่งได้ Update ถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2564

ขอให้ท่านผู้ปกครองกรุณาศึกษาวิธีการใช้งาน SchoolBase อย่างละเอียดที่ คลิก

ช่องทางแจ้งปัญหาการใช้งาน
• หากท่านไม่สามารถลงชื่อเข้าใช้ (Login) ได้ และต้องการความช่วยเหลือโดยด่วน ท่านสามารถแจ้งผ่านช่องทาง Line@ Support ได้ที่ คลิก
• หากท่านสามารถลงชื่อเข้าใช้ (Login) ได้ แต่พบปัญหาในการใช้งานอื่น ๆ ที่ไม่เร่งด่วน กรุณาแจ้งปัญหาได้ที่ Google Form คลิก
เจ้าหน้าที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ท่านภายใน 2 วันทำการ และขอความกรุณาผู้ปกครองทำการเข้าระบบอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในวันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564

หมายเหตุ
ในระยะที่ 1 ของการดำเนินงาน ท่านอาจพบข้อมูลที่คลาดเคลื่อนหรือไม่ครบถ้วน ซึ่งเกิดจากการโอนย้ายข้อมูลไประบบใหม่ ขอความร่วมมือผู้ปกครองทุกท่านปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบุไว้ เพื่อให้ทีมงานสามารถช่วยดูแลแก้ไขปัญหาให้ท่านได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และรวดเร็วที่สุด

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin