กิจกรรม IDP CAMP สำหรับ ม. 4 เพื่อเลือกแผนการเรียน โดย โรงเรียนสาธิพัฒนา X TCASter

เนื่องด้วยทางโรงเรียน มีการจัดค่ายค้นหาตัวเอง IDP Camp เพื่อให้นักเรียนได้รับข้อมูลเพียงพอในการเลือกแผนการเรียน โดยได้รับความร่วมมือจาก TCASTER และพี่ ๆ แนะแนวจากมหาวิทยาลัยชื่อดัง มาแนะแนวนักเรียนให้ทราบถึงแนวทางการศึกษาต่อในคณะต่าง ๆ พร้อมกับคุณครูที่ปรึกษา ที่จะมาช่วยนักเรียนในการเลือกแผนการเรียนที่เหมาะสม ในปีการศึกษา 2564 นี้
.
กำหนดการค่ายค้นหาตัวเอง IDP Camp ครั้งที่ 1 จะจัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2564 เวลาตั้งแต่ 9.00 น. – 14.30 น. สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่นี้

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin