สรุปกิจกรรมงานปฐมนิเทศและรายชื่อนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

เรียน ผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม 

 
      ทางโรงเรียนมีความยินดีอย่างยิ่งที่ท่านผู้ปกครองได้ตอบรับการเข้าร่วมงานปฐมนิเทศที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนขอขอบคุณในความร่วมมือของท่านผู้ปกครองมา ณ ที่นี้ หากท่านผู้ปกครองท่านใดที่ยังไม่ได้เข้าร่วมงานดังกล่าวทางออนไลน์ที่ผ่านมาแล้วนั้น สามารถติดตามเทปบันทึกภาพย้อนหลังได้ที่เว็ปไซต์โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยมเร็ว ๆ นี้
 
      ทั้งนี้ ทางโรงเรียนได้รวบรวมรายละเอียดคำถามที่ท่านผู้ปกครองได้ถามมาผ่านทางคุณครูที่ปรึกษา (IDP Advisor) และท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564 ได้ในไฟล์แนบ
 
ทางโรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านผู้ปกครองเป็นอย่างดีต่อไป 
 
———————————————————————————————————-
 
 Dear parents and caregivers,

 

We are very pleased to know that our school got good collaboration from you to join us in the First Meet 2021 ceremony yesterday. If you was unavailable to join us today, you can play back the record that will show up on Satitpattana Secondary School website soon.

However we collected the Q&A from any channels to answer you properly in the attachment. Also you can check the class of your students in attachment as well. 

 Hopefully, we will get in touch well and don not hesitate to contact us via Line@ : @satitpattanaschool
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin