ประกาศรายชื่อนักเรียนและคุณครูประจำชั้น  ม. 1 และ ม. 4 ประจำปีการศึกษา 2563

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดเรียน Online Learning @ Home ในวันที่ 25 .. – 19 มิ.. 2563 นี้ ทางฝ่ายวิชาการขอประกาศรายชื่อนักเรียนและคุณครูประจำชั้นมาตามเอกสารแนบ โดยยังคงหลักการของการจัดห้องเรียนแบบคละเท่าเทียม ที่โรงเรียนเชื่อว่าจะทำให้เกิดการเรียนรู้แบบเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันในกลุ่มนักเรียน และจะเปรียบเสมือนสังคมจำลองที่ปลอดภัยให้กับนักเรียนได้เรียนรู้ทักษะในการดำรงชีวิตในสังคม

ทั้งนี้ ในช่วงวันที่ 18-22 ..​2563 ผู้ปกครองและนักเรียนระดับชั้น .1 และ .4 จะได้พบปะเพื่อพูดคุยกับคุณครูที่ปรึกษา (IDP Advisor) ผ่านทางออนไลน์ (Google Meet) โดยจะใช้เวลาบ้านละ 30 นาที เนื้อหาหลัก จะเป็นการแนะนำตัว ทำความรู้จักซึ่งกันและกัน และร่วมกันค้นหาและทำความเข้าใจเป้าหมายการเรียนของนักเรียนแต่ละคน จึงขอความร่วมมือผู้ปกครอง กรอกแบบฟอร์มนัดหมายเวลาที่ท่านสะดวก ตามลิงก์ที่แนบมานี้    ภายในวันพฤหัสบดีที่ 14 พ.ค. 2563

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin