ภาพบรรยากาศงาน “School Visit โรงเรียน สาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม”

เริ่มต้นกิจกรรมด้วยการรับฟังหลักสูตรการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาจากทีมบริหาร พร้อมทำแบบทดสอบ RIASEC เพื่อค้นหาตัวตนและความถนัดของตนเอง เพื่อทราบแนวทางอาชีพในอนาคต ปิดท้ายด้วยการเยี่ยมชมโรงเรียนอย่างใกล้ชิดทั้งบรรยากาศในโรงเรียน ห้องเรียน ร่วมทั้ง Facilities มารตรฐานนานาชาติ ณ โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin