กำหนดการเลือกแผนการเรียน ม.4-5 ประจำปี 2564

เรียน ท่านผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม 

 

            เนื่องด้วยทางโรงเรียนได้จัดให้มีการเลือกแผนการเรียนสำหรับนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ประจำปี 2564 โดยทางโรงเรียนได้รวบรวมรายละเอียดการเลือกแผนการเรียนสำหรับนักเรียนชั้น ม.4-5 สามารถดูรายละเอียดแผนการเรียนได้ที่

https://sites.google.com/stps.ac.th/edplan

กำหนดการเลือกแผนการเรียน
15 พค. เวลา 9.00น.-17.00น.
ลิ้งค์ลงทะเบียน https://forms.gle/xb9kB9C318hG9gWh8

หากมีข้อสงสัย สามารถทักมาถามได้ที่คุณครูประจำชั้น ที่จะช่วยทุกข้อสงสัยและเลือกแผนกาเรียนที่เหมาะสมกับเรามากที่สุด

 

———————————————————————————————————

 

Dear parents and caregivers, 

 

We would like to inform you about learning program selection for student M.4-5 2021 that we collect the learning plan data for your consideration in website as below

  https://sites.google.com/stps.ac.th/edplan 

 

Timeline 

15 may 9.00- 17.00 : student select learning plan online 

Register :  https://forms.gle/xb9kB9C318hG9gWh8  

 

If you have any questions, please feel free to contact your IDP Advisor for give you information properly. 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin