กิจกรรมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม จัดกิจกรรมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 
เริ่มต้นด้วย พิธีกรกล่าวถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จากนั้น “คุณเศรษฐพล ไกรคุณาศัย” ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานในพิธี ถวายเครื่องราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ วางพานพุ่ม คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนถวายความเคารพอย่างพร้อมเพรียงกัน
ถัดมา ตัวแทนนักเรียนอ่านบทอาศิรวาท พิธีกรกล่าวถึงความสำคัญของวันที่ ๕ ธันวาคม ผู้แทนนักเรียนกล่าวคำสุนทรพจน์ “วันพ่อ” 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาเกาหลี ต่อด้วยการแสงละครเทิดพระเกียรติฯ และร่วมกันร้องเพลง “รักพ่อไม่มีวันพอเพียง” และเพลง “สรรเสริญพระบารมี”
จบพิธีด้วยความรู้สึกซาบชึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อย่างหาที่สุดมิได้
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin