กิจกรรม Open House โรงเรียนสาธิตพัฒนาฝ่ายมัธยม

กิจกรรม Open House “Talk With CEO” ปีการศึกษา 2563

     ผ่านไปแล้ว สำหรับงาน “OPEN HOUSE” ที่ โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม จัดขึ้นกันแบบ Exclusive สำหรับผู้ปกครองนักเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษาของโรงเรียนสาธิตพัฒนา
     ในงานนี้ ผู้ปกครองได้รับฟังหลักสูตรและแนวทางการเรียนรู้ของฝ่ายมัธยม ที่จะช่วยให้นักเรียนได้ค้นได้พบความสนใจและความถนัดของตนเองผ่านหลักสูตร การทำกิจกรรม และนำไปสู่การจัดแผนการเรียนรู้แบบรายบุคคล
นักเรียนจะได้รับการฝึกฝนทักษะจำเป็นต่าง ๆ ทั้งเรื่องบุคลิกภาพ ทัศนคติ ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และทักษะด้านภาษาอังกฤษ ที่จัดการสอนโดย Cambridge Assessment International Education ในบรรยากาศการเรียนรู้แบบโรงเรียนเชิงบวก
     ทั้งหมดเป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่ลงตัวกับคนรุ่นใหม่เพื่อให้ก้าวต่อไปได้อย่างประสบความสำเร็จและมีความสุขได้ตามที่ต้องการ นอกจากนั้น ในช่วง Talk with CEO คณะผู้บริหารได้พูดคุยและตอบคำถามผู้ปกครองอย่างเป็นกันเอง พร้อมนำเดินเยี่ยมชมห้องเรียน เป็นกิจกรรมท้ายสุด
 โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่สละเวลาอันมีค่า เพื่อมาทำความรู้จักกันมากขึ้นในวันนี้ครับ
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin