รายการกิจกรรมหลังเลิกเรียนของ LSP School (ECAs 2024)

สาย Engineering

🟢 คลาส Illustrated Storytelling with AI

ฝึกการเล่าเรื่องให้น่าสนใจ พร้อมใช้ AI เป็นตัวช่วย

สร้างเรื่องราวให้เห็นภาพ จนสามารถสร้างหนังสือนิทานได้

🗓️ เรียนทุกวันจันทร์ – เรียนได้ทุกระดับชั้น

.

🟢 คลาส 3D Modelling and 3D Printing

เรียนรู้การสร้างโมเดล 3 มิติ และทักษะการออกแบบ

ทั้งการคิดเชิงพื้นที่, โปรแกรม Tinkercad, และพื้นฐาน 3D Printing

🗓️ เรียนทุกวันพุธ – สำหรับ SP ม.2 ขึ้นไป และ ISP ม.3 ขึ้นไป

.

🟢 คลาส Creating Mobile Games and Application

พัฒนาเกมและแอปพลิเคชันสำหรับมือถือ

ฝึกใช้ MIT App Inventor และภาษา Block-Based Coding

🗓️ เรียนทุกวันพฤหัส – สำหรับ ม.3 ขึ้นไป

.

(ปิดรับสมัครเมื่อจำนวนนักเรียนเต็ม)

💡 เริ่มเรียน 24 มิถุนายน – 20 ตุลาคม 2567

💡 เรียนสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

🕔 17.00 – 18.00 น.

สาย Sports

Swim for Fun
สนุกกับทักษะว่ายน้ำขั้นพื้นฐาน
สำหรับนักเรียน ม.1 – ม.6
– กลุ่ม 1, 4 เริ่ม 24 มิ.ย. 67
– กลุ่ม 2 เริ่ม 26 มิ.ย. 67
– กลุ่ม 3, 5 เริ่ม 27 มิ.ย. 67
เวลา 16.45 – 17.45 น.
.
Football
พัฒนาทักษะฟุตบอลอย่างเข้มข้นสไตล์บาเซโลนา
สำหรับนักเรียน ม.1 – ม.3
– คลาสปกติ อังคาร, พฤหัสฯ
– คลาส x Saturday Match อังคาร, พฤหัสฯ, เสาร์
เริ่ม 26 มิ.ย. 67 | เวลา 17.00 – 18.15 น.

สายสังคม (บริหารการเมือง) และ วิทยาศาสตร์ (Lab)

🌍 Historical Strategy Gaming
สนุกกับเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านเกม Civilization 6
สำหรับนักเรียน ม.1 – ม.6
🕔 จันทร์ – พุธ เริ่ม 24 มิ.ย. 67 | เวลา 16.30 – 17.30 น.
.
🧪 Science Laboratory and Process Skill
พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
สำหรับนักเรียน ม.1 – ม.3
🕔 ทุกวันพฤหัสฯ เริ่ม 26 มิ.ย. 67 | เวลา 16.30 – 17.30 น.
.
ปิดรับสมัครเมื่อจำนวนเต็ม

สายภาษาอังกฤษ Writing & Speaking

Junior Writing and Publication
เรียนรู้การก้าวสู่นักผลิตสื่อเปลี่ยนโลก! ด้วยทักษะการเขียน
– ออกแบบเนื้อหา พร้อมทำนิตยสารของตัวเอง
– ฝึกงานทักษะการเขียน จัดระเบียบความคิด

🕔 พฤหัสฯ เริ่ม 27 มิ.ย. 67 | เวลา 16.45 – 17.45 น.
.
The Art of Public Speaking for Juniors
เสริมทักษะการพูดในที่สาธารณะด้วยภาษาอังกฤษอย่างมั่นใจ
สำหรับนักเรียน ม.1 – ม.3
🕔 ทุกวันอังคารฯ เริ่ม 25 มิ.ย. 67 | เวลา 16.45 – 17.45 น.
.
ปิดรับสมัครเมื่อจำนวนเต็ม