Issue 116 [10 – 30 Jun 2023]

"To my teachers" โดยสภานักเรียน

กิจกรรม “To my teachers” โดยสภานักเรียน LSP School จัดขึ้นเพื่อแสดงความรัก ความผูกพันระหว่างนักเรียนและคุณครู พร้อมกระชับสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นขึ้นผ่านการทำกิจกรรมร่วมกัน เช่น

แต่งกายคู่แฝดครู-นักเรียน บอร์ด ‘เขียนโน้ตถึงใจ’ นักเรียนถึงครู และกิจกรรม Workshop ที่นักเรียนร่วมกันทำชิ้นงานและเขียนความในใจเพื่อมอบให้กับคุณครู ไม่ว่าจะผ่านการพับกระดาษ จัดโหลดอกไม้ ร้อยลูดปัด และการ์ดพิมพ์ใบไม้ ‘ครูเป็นแม่พิมพ์ของชาติ’ เพื่อแทนคำขอบคุณและสะท้อนสิ่งที่คุณครูได้ปลูกฝังให้กับนักเรียนแต่ละคน

Kruraoke & Acoustic กิจกรรมช่วงเย็นที่เรียกรอยยิ้มและเสียงเชียร์ได้มากที่สุด กับเหล่าคุณครูและนักเรียนร่วมกันขึ้นเวทีร้องเพลงกันอย่างสนุกสนาน

ขอขอบคุณสภานักเรียนที่จัดกิจกรรมส่งเสริมความรัก ความสัมพันธ์ระหว่างคุณครูและนักเรียน เพราะ LSP School เชื่อว่า คุณครูคือคนสำคัญที่ทำให้นักเรียนไปได้สุดทางในแบบของตัวเอง

เรียนถ่ายภาพกับอาจารย์ BUI

SP School ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (Bangkok University International: BUI) จัดให้มีการเรียนวิชา Digital Photography และวิชา Digital Consumers for Content Creation สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 สายการเรียนนิเทศศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะและทฤษฎีเกี่ยวกับวิชาสาขานิเทศศาสตร์ผ่านการลงมือทำจริง และสามารถทดลองใช้ทรัพยากรการเรียนรู้สาขานิเทศศาสตร์ โดยมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพเป็นผู้สอน

 

สัปดาห์ที่ผ่านมา นักเรียน LSP School ได้รับการถ่ายทอดความรู้ผ่านการลงมือทำจากอาจารย์ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ในคลาสเรียน “การใช้กล้องถ่ายภาพเบื้องต้น” เช่น การฝึกถ่ายภาพ ผลัดกันเป็นแบบ ช่างภาพ ทีมจัดไฟ พร้อมชมห้องล้างฟิล์มถ่ายภาพ ณ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ซึ่งเป็นคลาสที่ช่วยสร้างการค้นพบศักยภาพตนเองและประสบการณ์ทางนิเทศศาสตร์ นำไปสู่เส้นทางการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในฝัน

Medical Workshop

LSP School ร่วมกับ Dolphin camp Education ผู้เชี่ยวชาญค่ายแนะแนวการศึกษา จัดกิจกรรม LSPลองก่อนเลือก ในหัวข้อ “Medical Workshop” เปิดประสบการณ์เส้นทางการเป็นแพทย์ เพื่อให้นักเรียน LSP School ได้เรียนรู้ทักษะวิชาที่นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์จะต้องเรียน โดยกิจกรรมล่าสุด คือการทดลองผ่าหัวใจสัตว์ด้วยอุปกรณ์ผ่าตัดจริง เพื่อศึกษาระบบทางเดินโลหิตและระบบหัวใจเบื้องต้น

กิจกรรม LSPลองก่อนเลือก ช่วยให้นักเรียนได้ลงมือทำจริง ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ อีกทั้งยังได้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในอาชีพนั้น ๆ โดยตรง ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการตัดสินใจเลือกสายการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีผลต่อการเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัยในฝัน

 

เปิดห้องเรียน LSP Inter

เปิดห้องเรียน LSP International Signature Programme วิชา Global Perspectives โดย T.Michelle และ วิชา Capstone Review โดย T.Gerald

วิชา Global Perspectives นักเรียนจะเรียนรู้สถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทั่วโลก และคิดวิเคราะห์แยกแยะถึงผลกระทบจากเหตุการณ์เหล่านั้นต่อสังคมและผู้คน เพื่อปลูกฝังหนึ่งในลักษณะสำคัญของนักเรียน LSP School นั่นคือการเป็น Global Citizen

วิชา Capstone Review นักเรียนได้ทดลองทำโปรเจกต์ส่วนตัวในหลากหลายหัวข้อเช่น Student profile, School survival guide และ Setting and achieving goals เพื่อเป็นพื้นฐานในการทำโปรเจกต์ที่ใหญ่และลึกมากยิ่งขึ้นในอนาคต

ที่ LSP School มีความตั้งใจที่จะพัฒนาภาษาอังกฤษควบคู่ไปกับความรู้ทางด้านวิชาการให้แก่นักเรียนผ่านการเรียนการสอนกับครูชาวต่างชาติและเนื้อหาที่เป็นสากลเท่าทันกับเหตุการณ์ในปัจจุบันและอนาคต

LSP : school of dream

โรงเรียนที่เต็มไปด้วยความฝันของเด็ก ๆ ที่มีฝันอยากเป็น หมอ นักวิจัย นักบัญชี นักธุรกิจ นักกฎหมาย คนวงการบันเทิง และอื่น ๆ อีกมากมาย ความฝันเหล่านี้เกิดขึ้นจากหลักสูตรค้นหาตัวตนเชิงจิตวิทยา การลงมือทำ ความร่วมมือจากผู้ปกครอง และสำเร็จได้ด้วยแผนการเรียนรู้รายบุคคลที่ช่วยนักเรียนวางแผน ทำพอร์ต และคอร์สติว ตลอดระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา

วันนี้ LSP มีความภาคภูมิใจที่พาทุกท่านมาทำความรู้จักกับนักเรียนบางส่วนของเราที่สามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยตามที่ตั้งใจไว้ได้สำเร็จแล้วในรายการ Hall of Fame 2023 เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

"ไหม" เส้นทางสอบติดนิติศาสตร์ จุฬาฯ

“การค้นหาตัวตน สามารถเริ่มได้จากสิ่งที่ตัวเองทำได้และทำได้ดี” คือแนวคิดของน้องไหม ม.6 สาย Social Science (Law & Political) ปัจจุบันสอบติดคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

น้องไหมเล่าว่า น้องไหมเริ่มเรียนที่ LSP มาตั้งแต่ระดับประถม เมื่อถึงระดับมัธยมก็เริ่มที่จะค้นหาตัวตนเอง วิธีการของน้องไหมคือ ไม่จำเป็นว่าจะต้องโฟกัสว่าตัวเองชอบอะไร แต่จะดูว่าตัวเองทำอะไรได้ ทำอะไรไม่ได้ และอะไรที่ทำดี มาเป็นแนวทางในการเลือกสายการเรียนและอาชีพ ซึ่งน้องไหมพบว่าตัวเองจะทำได้ดีในวิชาภาษาและสังคม เมื่อได้ปรึกษาครู IDP และค้นคว้าข้อมูลจนได้เจอสุภาษิตละตินที่กล่าวว่า “ที่ใดมีสังคม ที่นั่นย่อมมีกฎหมาย” เกิดเป็นแรงบันดาลใจที่จะสอบเข้านิติศาสตร์ และสามารถทำได้สำเร็จตามเป้าหมาย

"ว่านน้ำ" เส้นทางสอบติด ทันตะ มหิดล

“วิชา Medical Lab ที่ LSP คือวิชาที่ช่วยเปิดโลกทางการแพทย์ให้หนูเลยค่ะ หนูมีความสนใจด้านการแพทย์ แต่ไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน ในวิชานี้ได้ผ่ากบเป็นครั้งแรก ซึ่งเป็นกิจกรรมที่คนทำงานสายแพทย์ต้องเจอ มีประโยชน์มาก ๆ ค่ะ” น้องว่านน้ำ Medical Science Track สอบติดคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เล่าถึงวิชาที่ชอบมากที่สุด

ที LSP มีแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติจริงเพราะเป็นวิธีที่ได้ผลมากที่สุดที่ช่วยนักเรียนค้นหาตัวตน ได้รู้ว่าชอบและไม่ชอบทำอะไร หากชอบก็ถือว่าได้เก็บประสบการณ์ตรงกับเป้าหมายที่นักเรียนต้องการเรียนต่อด้านนั้น ๆ สามารถนำไปสร้าง Porfolio ได้ หากไม่ชอบก็จะได้รู้โดยเร็วและเลือกเส้นทางอื่นดีกว่าไปรู้ตอนเรียนมหาวิทยาลัยแล้วต้องซิ่วเปลี่ยนคณะ ที่ LSP จึงเป็นพื้นที่ที่ให้นักเรียนได้ค้นหาตัวตนผ่านการปฏิบัติจริงได้อย่างเต็มที่

"กฤต" ศิลปินฝึกหัด Star Search Idol

กฤตภาส (กฤต) นักเรียนของ LSP School เป็น 1 ใน 13 ศิลปินฝึกหัด โปรเจกต์ Star Search Idol ของค่าย Search Entertainment x Move Records ได้ออกรายการข่าวสามสีของทางช่อง 3 เพื่อเชิญชวนผู้ชมไปร่วมสนุกในคอนเสิร์ตสามสีสัญจร ซึ่งจะจัดขึ้นที่ห้างซีเค พลาซ่า อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566

"Blossom" แข่งรอบสุดท้าย MBK Cover Dance 2023

ภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมของทีม Blossom กลุ่มนักเรียนที่มีทักษะความสามารถด้านการร้องและเต้นของ LSP School ที่ผ่านเข้ารอบ Final ในงานแข่งขัน MBK Cover Dance 2023 เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 2566 ที่ผ่านมา

ทีม Blossom อยู่ภายใต้โครงการ “STPS Trainee” โครงการ Audition เพื่อเฟ้นหานักเรียนที่มีทักษะหรือสนใจในด้านการร้องและเต้น โดยผู้ได้รับคัดเลือกโรงเรียนจะสนับสนุนการฝึกซ้อม และพัฒนาทักษะเพิ่มเติมสู่เวทีแข่งขันนอกโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักศักยภาพตนเองพร้อมเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง

นักเรียน ม.2 คว้ารางวัลชนะเลิศแข่งรถคาร์ท

LSP School ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.คุณธรรม จ่างตระกูล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภท JUNIOR ROOKIE และรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท JUNIOR MAX ในการแข่งขันรถคาร์ท ROTAX MAX CHALLENGE THAILAND 2023 (Round 2) ณ สนามพีระคาร์ทเซอร์กิต จังหวัดชลบุรี

นักเรียนคว้ารางวัล Hackathon Cambridge Young Entrepreneurs

LSP School ขอแสดงความยินดีกับทีมนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขัน Hackathon ในโครงการ Cambridge Young Entrepreneurs

โครงการอบรมระยะสั้นในสาขาบริหารธุรกิจและทักษะการเป็นผู้นำในยุคดิจิทัล ณ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ ระหว่างวันที่  3 – 17 เมษายน 2566 โดยมีสมาชิกในทีมดังนี้

  1. นายภูริพัฒน์ ฤดีสิริโชติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
  2. นายณัฐกิตติ์ จาวจักรศิริ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
  3. นายณฐภัทร โลหะมาณพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

นอกจากจะได้รับรางวัลแล้ว สิ่งที่นักเรียนได้กลับมาด้วยจากการเข้าโครงการครั้งนี้คือความรู้และทักษะในด้านของ Entrepreneurship, Innovation, Leadership รวมถึงการได้ไปสัมผัสประสบการณ์การเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยชื่อดังที่ประเทศอังกฤษอีกด้วย

เปิดรับสมัคร LSP Football Academy

LSP Football Academy เปิดรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1- 6 พัฒนาทักษะฟุตบอลกับทีมโค้ชระดับ B-License และ C-License จาก PFA (Primera Football Academy) BANGKOK ประสบการณ์สอนในโรงเรียนนานาชาติชั้นนำ

เวลาเรียน 18 ก.ค. -14 ก.ย. 2566 (ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี) 17.00 น.-18.00 น. (14 ชั่วโมง) ค่าเรียน : 8,400 บาท (ไม่รวมชุดกีฬาและอุปกรณ์)

เข้ารับฟังการประชุมรายละเอียดการสอนและทดลองเรียนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ในวันจันทร์ที่ 10 ก.ค. 2566 *บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ*

ประชุม : 16.30 น. -17.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารปูชนียะ

ทดลองเรียนฟรี : 17.15 น.-18.00 น. ลงทะเบียน https://bit.ly/3NlIVhS

*สงวนสิทธิ์ทดลองเรียนเฉพาะผู้ลงทะเบียนเท่านั้น

สมัครเรียนได้ระหว่างวันที่ 10 -14 ก.ค. 2566

ที่ https://bit.ly/3NJ3PZp

 

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 081-735-5353

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin