ขอแสดงยินดีกับเด็กชายปภิณวิทย์ รุ่งสว่าง ม.3/4 และเด็กชายกรวิชญ์ มีชัย ม.2/4

โรงเรียนสาธิตพัฒนาฯ ขอแสดงยินดีกับเด็กชายปภิณวิทย์ รุ่งสว่าง ม.3/4 และเด็กชายกรวิชญ์ มีชัย ม.2/4 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน Youth Double Hiphop 26th Cheerleading Thailand 2022 Championship