ขอแสดงความยินดีแก่ ด.ญ.กันตา ณ ลำพูน ม.1/2 ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทภาพวาด

นักเรียน ม.1 คว้ารางวัลเวทีศิลปะ
.

โรงเรียนสาธิตพัฒนาฯ ขอแสดงความยินดีแก่ ด.ญ.กันตา ณ ลำพูน ม.1/2
ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทภาพวาด
งาน Ozone2Climate Art Contest ปี 2565 จัดขึ้นโดยกรมอุตสาหกรรมร่วมกับ UN และ Unesco
.
Be the best ARTIST in your way