ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงหทัยชนก อัศวชนานนท์ ผู้ผ่านเข้ารอบ 23 คน และได้รับรางวัลดีเด่น โครงการประกวด”การพูดเชิงสร้างสรรค์”

The best Speaker in your way
.
ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงหทัยชนก อัศวชนานนท์
ผู้ผ่านเข้ารอบ 23 คน และได้รับรางวัลดีเด่น โครงการประกวด”การพูดเชิงสร้างสรรค์” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดย #สมาคมศูนย์ข่าวเยาวชนไทย ร่วมกับ #คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ #วุฒิสภา
ทั้งนี้ทุกท่านสามารถชมผลงานของนักเรียนได้โดยคลิกที่ลิงก์นี้ https://www.canva.com/…/VtmeQZDDl5y1YBA15t6_0g/watch?
…………………………
ฝึกซ้อมและดูแลโดย ครูฤทธิไกร ดอนลครขวา
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและวัจนศิลป์ POWER OF SPEECH