ขอความยินดีกับ สกลวัฒน์ ลุนทา นักเรียนชั้นม. 2/2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันบาสเกตบอล

Be the basketball player in your way
.
โรงเรียนสาธิตพัฒนาฯ ขอความยินดีกับ สกลวัฒน์ ลุนทา นักเรียนชั้นม. 2/2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันบาสเกตบอล รายการ 3×3 ZEER Street Basketball 2022 รุ่นอายุ 13 ปี ณ ลานโปรโมชั่น ชั้นG ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2565 ท่านสมหมาย เอี่ยมสอาด ดำรงตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นผู้มอบรางวัล