ขอความยินดีกับ นักเรียน นิจจารีย์ ดุสิตสุนทรกุล

#HallOfFame โรงเรียนสาธิตพัฒนาฯ ขอความยินดีกับ นักเรียน นิจจารีย์ ดุสิตสุนทรกุล คว้า 2 รางวัลได้แก่
 
รางวัลความเป็นเลิศสู่สากล Asean Excellence International Award 2022 โครงการยกย่องและสรรค์สร้างผู้เป็นบุคคลและองค์กรต้นแบบตัวอย่างของสังคมแห่งชาติ สภาองค์กรผู้ทำคุณประโยชน์ต่อแผ่นดินและประเทศชาติ
 
รางวัลที่ 3 ของ We Sing Pop! Song Contest 2021 การประกวดที่จัดขึ้นโดยคณะกรรมการของ American Protége เวทีการประกวดดนตรีที่เป็นที่ยอมรับที่สุดแห่งหนึ่งในโลกของดนตรีคลาสสิค แจ๊ส และโฟล์กในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาและได้รับรางวัล Trinity Awards Thailand 2021
 
Be the best in your way