ขอความยินดีกับ กันตา ณ ลำพูน ม.1/2 เข้ารับพระราชทานอุปกรณ์การทำงานศิลปะ

Be the best ARTIST in your way
.
โรงเรียนสาธิตพัฒนาฯ ขอความยินดีกับ กันตา ณ ลำพูน ม.1/2 เข้ารับพระราชทานอุปกรณ์การทำงานศิลปะ และทุนการศึกษา ณ พระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2565 เป็นรางวัลจากภาพชื่อว่า “๑”
แนวคิด: การรวมชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทยไว้เป็นหนึ่งเดียว โดยมีเลขหนึ่งไทยเป็นตัวแทนของความเป็นหนึ่ง เริ่มต้นงานด้วยการไหว้ครู เขียนหัวพระพิฆเนศเพื่อเป็นศิริมงคล มีสถานที่สำคัญต่างๆ เครื่องดนตรี และสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรม เช่นพระบรมมหาราชวัง เสาชิงช้า เครื่องดนตรีไทย เรือพระที่นั่ง ฯลฯ เป็นตัวแทนของชาติ มีพระพุทธเจ้า พระพุทธรูป และวัด เป็นตัวแทนของศาสนา มีเลขหนึ่งไทยที่ถูกล้อมรอบด้วยเลขศูนย์ และตราประจำราชวงศ์จักรีเป็นตัวแทนของพระมหากษัตริย์