ขอความยินดีกับ กันตภณ สมพงษ์ และ จิดาภา ชำนาญนิตย์

แข่งขันตอบปัญหากฎหมาย
 
โรงเรียนสาธิตพัฒนาฯ ขอความยินดีกับ กันตภณ สมพงษ์ และ จิดาภา ชำนาญนิตย์ นักเรียนชั้นม.6/1 ได้รับรางวัลชมเชย รอบคัดเลือก ประจำกรุงเทพมหานคร การแข่งขันตอบปัญหากฏหมายทั่วประเทศ เนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ.2565 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันต่อในระดับประเทศ
 
Be the best in your way