การแข่งขันเต้น (Dance Battle) ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2565 (ปีที่ 2)

สำหรับการแข่งขันที่ถูกจัดขึ้นโดยหมวดภาควิชาศิลปะ ในโครงการ Push! Sound Push! Shake การแข่งขันประเภทเดี่ยวที่มีการคัดเลือกหลายรอบด้วยโจทย์ที่แตกต่างกันออกไป และปีนี้มีผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศด้วยกัน 3 คน ได้แก่ นางสาวปานฝัน พิพิธวีรนันท์ นางสาวภัทรธาภรณ์ พิทักษ์วานิชอุดม และ นายพรพินิต ทองแดง โดยนายพรพินิต ทองแดง เป็นผู้ได้รับรางวัล Best performance นอกจากรางวัล Best performance ยังมีรางวัล The most popular vote และ The most viral video คัดเลือกจากวีดีโอที่ผู้เข้าแข่งขันส่งประกวดอีกด้วย
 
ในวันแข่งขันหาผู้ชนะเลิศ มีการแสดงจาก STPS Trainee, Performing Art, และ ทีมปิ้งไก่ จาก La danse เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีทักษะในการเต้น ได้สร้างสรรค์ผลงานแสดงออกกันอย่างเต็มที่ และผู้ชนะการประกวดประจำปีนี้คือ นายพรพินิต ทองแดง ซึ่งสามารถออกแบบการแสดงและโชว์ศักยภาพได้อย่างน่าประทับใจ
 
Be the best DANCER in your way