รู้คณะรู้มหาวิทยาลัย Deciding your Pathway ในงาน STPS Education Fair 2022

#รู้คณะรู้มหาวิทยาลัย Deciding your Pathway ในงาน STPS Education Fair 2022
เปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ม.4-6 ได้รับทราบข้อมูลทางการศึกษา ตลอดจนข่าวสารที่เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อจากสถาบันการศึกษามากมาย เช่น
.
-GIE International co.,Ltd
-Tokyo International University
-Bangkok University International
-Engenius International Student Exchange Programs
-Taiwan Education Center, Thailand
-Ming Chuan University
-National Chengchi University
-Engenius International
-Taiwan Chinese Culture University
-Aviation Personnel Development Institute (APDI)
-Stamford International University
-Raffles International College Bangkok
-Dusit Thani College
-Assumption University
-โครงการ iDekTep :Project based Learning คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
-Sirindhorn International Institute of Technology,Thammasat University
.
Be the best in your way
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin