ขั้นตอนการขอรับใบปพ.1 และใบปพ.7

ขั้นตอนการขอรับใบปพ.1 และใบปพ.7

1. เขียนคำร้องขอหนังสือรับรองการศึกษา พร้อมทั้งแนบเอกสารหรือรูปถ่าย (ดูรายละเอียดในใบคำร้อง) และระบุว่าต้องการนำเอกสารไปใช้สำหรับกรณีใด

2. ระบุที่อยู่ของนักเรียนเพื่อให้โรงเรียนส่งเอกสารกลับ

3. ส่งไปรษณีย์ EMS / Kerry / Flash express มาที่ งานทะเบียน โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม 391 ถ.ปัญญาอินทรา แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 โทร. 02-508-4441

4. ทางโรงเรียนจะดำเนินการส่งกลับให้ภายใน 14 วันทำการ