การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษออนไลน์ Cambridge Key English Test (KET) สำหรับนักเรียนชั้นม. 1 ม.2 และ 3

!!! ประกาศ!!!! รายละเอียดการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษออนไลน์ Cambridge Key English Test (KET) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนใหม่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับนักเรียนรายบุคคล 

เปิดระบบการสอบในวันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม 2564 
ตั้งแต่เวลา 9.00 น.ถึงวันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม 2564 เวลา 17.00 น.
นักเรียนสามารถเข้าสอบได้ตามความสะดวกภายในช่วงวันและเวลาดังกล่าว โดยจะใช้เวลาประมาณ 1.30 ชั่วโมงในการสอบ

การสอบประกอบด้วย 3 ส่วนได้แก่ Listening, Reading และ Writing ข้อสอบแต่ละส่วนจะใช้เวลาในการสอบประมาณ 30 นาที ในการสอบ Listening ต้องใช้หูฟังหรือลำโพง สามารถฟังคลิปเสียงได้ 2 ครั้ง

โดยนักเรียนจะต้องเข้าสอบผ่านระบบ Schoology ด้วยคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (PC) หรือ Laptop เท่านั้น
สำหรับการเตรียมตัวเพื่อเข้าสอบ ขอให้นักเรียนศึกษาคู่มือการใช้ Schoology ตามลิ้งก์แนบ *ล่วงหน้าก่อนวันสอบ* เพื่อสมัครบัญชี Schoology และ join a course ด้วยรหัสของระดับชั้นและห้องของตนเอง (ตามสไลด์หน้าที่6) 

เมื่อสมัครบัญชี Schoology และเข้า Course ของตนเองแล้ว *** นักเรียนจะต้องกดเข้า Helps and Guidelines for the tests เพื่อศึกษาคำแนะนำและการสาธิตการทำข้อสอบ Cambridge PET***

หากพบปัญหาการสมัครใช้ Schoology และเรื่องอื่น ๆ เกี่ยวกับการสอบ กรุณาติดต่อทาง Line Group นี้เท่านั้น http://line.me/ti/g/u5hvpY6moQ