Exclusive Online Session ขั้นบันไดสู่ความสำเร็จ พิชิตทุกมหาวิทยาลัย” โดย พี่โหน่ง OnDemand

พบกับ พี่โหน่ง ที่จะมาเล่าวิสัยทัศน์และแผนการพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม และช่วยติดอาวุธให้นักเรียนทุกคนมีความรู้ความสามารถที่แข็งแกร่ง เพื่อต่อยอดไปสู่การสอบเข้ามหาวิทยาลัยในฝันได้สำเร็จ

กิจกรรมได้ถูกจัดขึ้นในวันที่ 18 มิ.ย. 64 ที่ผ่านมา ท่านสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่นี้