มาร่วมเรียนรู้เทคนิคพื้นฐานและฟีเจอร์ ต่าง ๆ ที่ช่วยในการเรียน พร้อมทั้งรู้จักกับแหล่ง เรียนรู้เพื่อการศึกษาที่มีมาฟรีบน iPad

#Online_session #iPad

During the digital era, technology has become a part of children’s learning.
So how can parents help children to learn and use it in a creative way?
Upskills the basic techniques and features to help your children in learning and let’s get to know accessible knowledge sources on iPad with COMSEVEN, a leading technological products retailer.

On Saturday, June 26, 2021 I 9a.m.- 10.30a.m.
Online Session
Register your participation: https://ah3blxbo.paperform.co/

Supported by COMSEVEN
For other information, please contact us at
Peraphon.b@comseven.com ( K’ Perapon )

ในวันที่เทคโนโลยีได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการ
เรียนรู้ของลูก ผู้ปกครองจะช่วยเด็ก ๆ ให้เรียนรู้
และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ได้
อย่างไร? มาร่วมเรียนรู้เทคนิคพื้นฐานและฟีเจอร์
ต่าง ๆ ที่ช่วยในการเรียน พร้อมทั้งรู้จักกับแหล่ง
เรียนรู้เพื่อการศึกษาที่มีมาฟรีบน iPad กับ COMSEVEN
บริษัทจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีอันดับ 1 ของประเทศไทย

ในวันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2564 เวลา 9.00-10.30 น. ผ่านระบบ Online

หากผู้ปกครองสนใจ สามารถสมัครได้ที่ https://ah3blxbo.paperform.co/

สนับสนุนโดย COM7
สอบถามเพิ่มเติมที่ พีรพล หรือที่ peraphon.b@comseven.com”