เลือกวิชาเลือกเสรี สำหรับ ม.ปลาย

เรียน นักเรียนโรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม

เนื่องจากทางโรงเรียนได้จัดให้มีการเลือกวิชาเลือกเสรีขึ้น ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา  ผ่านทางเว็ปไซต์โรงเรียนพร้อมกันทุกคน โดยกำหนดให้ลงทะเบียนได้คนละ 1 รอบในวันและเวลาดังกล่าวเท่านั้น และใช้หลักเกณฑ์ First come, First serve ใครลงทะเบียนก่อน ได้เรียนก่อน 

หากนักเรียนมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ให้สอบถามมาได้ที่ Line@ : https://lin.ee/EpI3psE 

***เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป***