5 เหตุผลที่นักเรียนอินเตอร์เลือกเรียนต่อที่นี่

🇬🇧 Cambridge Assessment English หลักสูตรภาษาอังกฤษระดับโรงเรียนนานาชาติ สอนโดย Native Teacher และแบ่งห้องเรียนเป็นกลุ่มเล็กโดยแบ่งตามระดับภาษา ทำให้นักเรียนทุกคนได้เรียนในสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับตัวเอง มีความกล้าแสดงออก ช่วยนักเรียนที่มีพื้นฐานไม่แข็งแรงให้แข็งแรงก่อน และนักเรียนที่มีพื้นฐานสูงสามารถต่อยอดได้ทันที

💡Self-Discovery หลักสูตรและกิจกรรมมากมายที่ถูกออกแบบให้ช่วยนักเรียนทุกคนให้ค้นพบตัวตน เจอคณะที่ชอบ อาชีพที่ใช่ ผ่านหลักจิตวิทยาและบุคลิกภาพ RIASEC Model และได้ลงมือปฏิบัติจริงผ่านวิชาเลือกเสรีกว่า 30 วิชา เช่น การแสดง เต้น ดนตรี การออกแบบ ศิลปะป้องกันตัว และภาษาที่ 3 ซึ่งสอนโดยสถาบันที่มีชื่อเสียงระดับประเทศมากมาย

🛤Personal Roadmap หรือ Individual Development Plan (แผนการเรียนตามเป้าหมายรายบุคคล) เมื่อนักเรียนค้นพบตัวตนและเป้าหมายแล้ว ทาง รร. จะคอยช่วยสนับสนุนและต่อยอดผ่านแผนการเรียนที่ถูกออกแบบมาเพื่อพิชิตเป้าหมายของแต่ละคนโดยเฉพาะ ทำให้มั่นใจได้ว่านักเรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนคณะและมหาวิทยาลัยได้อย่างแน่นอน ดูตัวอย่าง คลิก https://bit.ly/3vsSQrP

✏️SAT IELTS และ BMAT คือ การสอบวัดระดับความรู้เพื่อเข้าเรียนต่อในคณะอินเตอร์หรือมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ซึ่งนักเรียนที่มีเป้าหมายดังกล่าว สามารถเลือกเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การสอบได้ตั้งแต่ในรั้วโรงเรียนโดยไม่จำเป็นต้องไปเรียนพิเศษเพิ่มเติมภายนอก สอนโดย Ignite by OnDemand

✏️ OnDemand สถาบันกวดวิชาออนดีมานด์ เป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิชาการที่ตอบโจทย์ทั้งกระทรวงศึกษา การสอบแข่งขัน และการสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้อย่างดีเยี่ยม ทำให้นักเรียนทุกคนมีพื้นฐานความรู้วิชาการที่เพียงพอต่อการสอบเข้าหรือเลือกที่ต่อยอดสู่การสอบแข่งขันในสนามต่าง ๆ ได้

ทั้งหมดนี้คือเหตุผลสำคัญที่นักเรียนจาก รร. อินเตอร์ต่างเลือกเรียนต่อที่โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม ซึ่งมีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งที่จะผลักดันนักเรียนทุกคนให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งใจอย่างมีความสุข สนุกกับการเรียนรู้ตลอดระยะเวลา 3 ปี หรือ 6 ปี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ สมัครเรียน ม.1-5 สามารถติดต่อได้ที่ Line@ : @satitpattanaschool หรือ https://bit.ly/3uaxvSd