กิจกรรมเวิร์คช็อปค้นหาตัวตน (IDP Workshop 2021)

เรียน ท่านผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม ทุกท่าน
 
เนื่องด้วยทางโรงเรียน จะจัดกิจกรรม IDP Workshop เพื่อให้นักเรียนได้รับข้อมูลเพียงพอในการเลือกแผนการเรียน โดยได้รับความร่วมมือจาก TCASTER และพี่ ๆ แนะแนวจากมหาวิทยาลัยชื่อดัง มาแนะแนวนักเรียนให้ทราบถึงแนวทางการศึกษาต่อในคณะต่างๆ พร้อมกับคุณครูที่ปรึกษา ที่จะมาช่วยนักเรียนในการเลือกแผนการเรียนที่เหมาะสม ในปีการศึกษา 2564 นี้
 
กำหนดการ IDP Workshop ครั้งที่ 1 จะจัดขึ้นในวันที่ 9 พฤษภาคม 2564 เวลาตั้งแต่ 9.00น. – 14.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom
 
Meeting ID: 964 1451 3520
Passcode: 067676
สิ่งที่ต้องเตรียม
1. iPad หรืออุปกรณ์อื่นที่สามารถเปิด สมุดค้นหาตัวตนของนักเรียน ตลอดการร่วมกิจกรรม

2. สมุดค้นหาตัวตน ดาวโหลดได้ที่นี่

กำหนดการ 

09.00 น. – 09.30น. นักเรียนทยอยเข้าร่วมงาน

09.30น. – 10.00น. พิธีกรกลางแนะนำภาพรวมของกิจกรรมและแจกแจงรายละเอียดของงานให้นักเรียนทราบ

10.00น. – 10.40น. ดร.น็อต จากทีม TCASter แนะแนวระบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัยทั้งรูปแบบภาคไทยและนานาชาติ

10.40น. – 11.00น. พิธีกรแนะนํากิจกรรมถัดไป และอธิบายการเข้าห้อง breakout room เพื่อเจอพี่แนะแนวแต่ละสายการเรียน

11.00น. – 12.00น. นักเรียนแยกย้ายเข้าห้อง breakout room ที่ตนเองสนใจครั้งที่ 1

12.00น. – 13.00น. พักกลางวัน

13.00น. – 14.00น. นักเรียนแยกย้ายเข้าห้อง breakout room ที่ตนเองสนใจครั้งที่ 2

14.00น. – 14.30น. สรุปกิจกรรมและปิดงาน

 

ทั้งนี้ หากท่านผู้ปกครองมีคำถามหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ Line@ : @satitpattanaschool