งานปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564

 เรียน ท่านผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม ทุกท่าน 

 

เนื่องด้วยโรงเรียนได้จัดให้มีการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ใน
วันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคมนี้ เวลา 9.00 น. – 11.00 น. ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ zoom 

โดยรายละเอียดภายในงาน ประกอบไปด้วย 
8.45 น. – 9.00 น. : ผู้ปกครองเข้ามารอในห้อง zoom 
9.00 น. – 9.30 น. : ท่านผู้อำนวยการชี้แจงนโยบาย ปี 2564
9.30 น.- 10.00 น. : รองผู้อำนวยการฯ ชี้แจงเรื่อง การเตรียมตัวสำหรับเข้าปีการศึกษา 2564 
10.00 น. – 11.00 น. : ผู้ปกครองและนักเรียน แยกย้ายเข้าพบ เพื่อทำความรู้จัก กับคุณครูที่ปรึกษา ( IDP Advisor )
 
ทั้งนี้ หากท่านผู้ปกครองมีคำถามหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ Line@ : @satitpattanaschool