การเรียนเสริมปรับพื้นฐานสำหรับนักเรียนใหม่ (Bridge Course)

เรียน  ท่านผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม 

 
เนื่องด้วยทางโรงเรียนได้จัดให้มีการเรียนการสอนเพื่อปรับพื้นฐาน และเตรียมความพร้อมเข้าสู่ปีการศึกษาใหม่ ( Bridge Course ) ที่เหมาะสำหรับนักเรียนที่ได้ผลการสอบ MSR “Need Improvement” ในแต่ละวิชา  ในช่วงวันที่ 11 -21 พฤษภาคมนี้  
 

วิชาที่เปิดสอน 4 วิชา
ได้แก่ คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์,  ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย

ค่าใช้จ่าย
วิชาละ 1,200 บาท ชำระค่าเรียนโดยการโอน
เข้าบัญชีโรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม

ชื่อบัญชี “โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม”   
ธนาคารกสิกรไทย   เลขที่บัญชี   026-1-11043-1  
และแนบหลักฐานการชำระค่าเรียนในลิงก์ลงทะเบียน  

การเตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์
แนะนำ : iPad + Apple Pencil

เพียงพอ : PC (คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ) หรือ Laptop ที่มีลำโพง ไมโครโฟน และ Webcam 

หากท่านใดมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่  Line@ : @satitpattanaschool