งานปัจฉิมนิเทศ ม.6 รุ่นที่ 1 โรงเรียนสาธิตพัฒนาฝ่ายมัธยม

งานปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.6 รุ่นที่ 1 (STPS01)

งานปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.6 รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารวิชชาพัฒน์ ในวันนี้ เป็นงานทุกคนร่วมกันจัดขึ้นเพื่อร่วมอำลาและแสดงความยินดีแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา และกำลังจะก้าวไปสู่การเรียนในระดับอุดมศึกษาตามความถนัดและใฝ่ฝัน
 
เปิดงานด้วยการเชิญพี่ ๆ ม.6 เข้าสู่งาน เดินลอดซุ้มธงโรงเรียน รับชมวีดิทัศน์ “ในรั้วพีระมิดยอดเพชร” เรื่องราวของประสบการณ์และความรู้สึกของพี่ ๆ ม.6 ที่มีต่อโรงเรียน ความผูกพันกับสถานที่ ครู อาจารย์ รุ่นน้อง และความใจในของครูระดับมัธยมศึกษาและประถมศึกษาที่มีต่อนักเรียนที่จบการศึกษา
 
จากนั้นผู้แทนนักเรียนกล่าวอำลาและมอบของที่ระลึกให้กับพี่ ๆ และตัวแทนของพี่ ม.6 กล่าวความในใจต่อคุณครูและรุ่นน้อง พร้อมมอบของที่ระลึกให้โรงเรียน
 
คุณเศรษฐพล ไกรคุณาศัย ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม กล่าวเรียนเชิญ รศ. ลัดดา ภู่เกียรติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตพัฒนา ประธานในพิธี ให้โอวาทแก่นักเรียน
 
และต่อด้วยการแสดงของรุ่นน้องที่ตั้งใจทำเพื่อพี่ ๆ โดยเฉพาะ ในธีม Satit pattana circus จบการแสดงบนเวที ลงมาที่สนามด้านล่าง รุ่นน้องบูมให้พี่ ม.6 ถ่ายภาพ และรับประทานอาหารร่วมกับคุณครู จบงานด้วยความประทับใจ