นักเรียนทุนโครงการพัฒนาพลเมืองโลก (Global Citizenship) ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เปิดรับจำนวน 30 ทุน และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เปิดรับจำนวน 30 ทุน

กำหนดการเซ็นสัญญารับทุนการศึกษาโครงการ
พัฒนาพลเมืองโลก (Global citizenship)

 

วันที่ : วันจันทร์ – ศุกร์ 14 – 18 ธันวาคม 2563
เวลา : 09.00 – 12.00 น.
สถานที่ : ห้องกิจการนักเรียน โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม
เอกสารที่ต้องใช้ : สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียนและผู้ปกครอง

หมายเหตุ
– ผู้สมัครขอรับทุนที่ไม่ผ่านเกณฑ์พิจารณาตามประกาศหากมีความประสงค์สมัครเข้าเรียนปีการศึกษา 2564 สามารถยืนยันสิทธิ์ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้าภายใน 8 มกราคม 2564
– ผู้ที่สนใจจะยื่น Port ขอสมัครสอบทุนฯ ครั้งที่ 2 โปรดติดตามข่าวการรับสมัครนักเรียนทุนฯ ครั้งที่ 2 กลางเดือน มกราคม 2564