พูดคุยเกี่ยวกับวิชา Dance

#โตไปไม่งง กับ “โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม” และ “ครูโอนลี่” ดีกรีครูพิเศษ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล และนักออกแบบท่าเต้นละครเพลง ละครเวที หนึ่งใน Quality Education Network ของโรงเรียน

ใน “วิชา Dance” นักเรียนจะได้เรียนรู้ตั้งแต่ ความแตกต่างของการเต้นแต่ละยุคสมัย การเต้นพื้นฐาน การเต้นแต่ละประเภท และพัฒนาการเต้นในประเภทที่สนใจ ไปจนถึงการใช้ร่างกาย การใส่ความรู้สึกลงในท่าทาง

ได้ทดลองเต้นหลายรูปแบบ เพื่อค้นพบสไตล์ของตนเอง และสามารถต่อยอดพัฒนาไปสู่อาชีพได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น นักเต้น นักออกแบบท่าเต้น ครูสอนเต้น หรือการรวมกับศาสตร์อื่น ๆ อย่าง การเต้นประกอบเพลง ละครเพลง ละครเวที

#QualityEducationNetwork