พูดคุยเกี่ยวกับวิชา การแสดง

#โตไปไม่งง กับ “โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม” และ The Drama Academy โรงเรียนสอนการแสดง โดย ครูเงาะ รสสุคนธ์ กองเกตุ หนึ่งใน Quality Education Network ของโรงเรียนใน “วิชาการแสดง”ช่วยให้นักเรียนมีความมั่นใจในตนเอง ได้รับพัฒนาบุคลิกภาพ และดึงศักยภาพที่ซ่อนอยู่ให้เปล่งประกายออกมา เพื่อค้นพบในสิ่งที่ “ใช่” และก้าวต่อไปได้เร็วขึ้น

หรือหากนักเรียนค้นพบว่ามีความสนใจด้านการแสดง การเรียนวิชานี้จะทำให้ความสามารถทางการแสดงพัฒนาได้เร็วกว่าใคร เพราะได้รับการฝึกทักษะอย่างต่อเนื่องจากวิชาเรียนในโรงเรียน โดยไม่ต้องไปเรียนเพิ่มเติมภายนอก

#QualityEducationNetwork