กิจกรรม STPS River Day 2563

เพื่อให้เข้ากับบรรยากาศ นักเรียนและคุณครูได้รับการเชิญชวนให้แต่งกายชุดไทยหรือชุดไทยร่วมสมัยมาทำกิจกรรมด้วยกัน
งานเริ่มในช่วงบ่าย ทุกคนมารวมตัวกันที่ห้องประชุม พิธีกรเปิดเวทีด้วยการให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของประเพณีลอยกระทง ต่อด้วยการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษโดยนักเรียน ในหัวข้อ “คุณค่าทรัพยากรน้ำ” และการเชิญชวนให้ทุกคนร่วมอนุรักษ์แหล่งน้ำ ใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่า
ไฮไลท์ของงาน คือ การประกวดการออกแบบและการแต่งกายชุด “RECYCLE DRESS” ที่นักเรียนได้ช่่วยกันออกแบบและประดิษฐ์ชุดจากวัสดุเหลือใช้ มาประชันกันในงานประกวดที่ท้าทายทั้งไอเดียการออกแบบและแนวคิดในการช่วยลดขยะในโรงเรียน
หลังจากผลการประกวดถูกประกาศ มงลงกันเรียบร้อยแล้ว นักเรียนก็มาสนุกต่อที่ด้านล่างของอาคารเรียน เพลิดเพลินไปกับเสียงดนตรีจากการแสดงดนตรีสดของเพื่อนนักเรียน และอิ่มอร่อยกับ “กิจกรรม Eco-Friendly market” ตลาดของคนรุ่นใหม่ ที่นอกจากจะให้ความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังนำรายได้จากการขายไปทำประโยชน์ให้สังคมอีกด้วย