ยืนยันสิทธิ์ชำระค่าเทอมล่วงหน้า โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม

การยืนยันสิทธิ์ชำระค่าเทอมล่วงหน้า กับ 3 ขั้นตอนในการมอบตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้น ม.1 และ ม.4