2D คาแรคเตอร์ สำหรับแอนิเมชัน

อุตสาหกรรมเกมและแอนิเมชันกำลังเติบโตเร็วไปพร้อมกับคนรุ่นใหม่ที่สนใจเรียนด้านการออกแบบเกมและทำแอนิเมชัน โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม จึงเปิดสอนวิชา #2Dคาแรคเตอร์สำหรับแอนิเมชัน
สอนโดยอาจารย์จาก ANT วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ทำให้นักเรียนมีโอกาสได้ลองผิดลองถูก ค้นพบความชอบและความสามารถที่แท้จริง
#เรียนแล้วใช่ พัฒนาตนเองได้ตั้งแต่ระดับมัธยม
#เรียนแล้วไม่ใช่ ยังไงก็กลับตัวทัน ไม่ต้องรอให้พังตอนเรียนมหาวิทยาลัย
ในวิชานี้นักเรียนจะได้เรียนการออกแบบคาแรคเตอร์ 2 มิติ จากภาพถ่าย การวาดภาพการ์ตูนสำหรับแอนิเมชัน และการทำแอนิเมชัน ที่สามารถต่อยอดไปสู่อาชีพแอนิเมเตอร์ ทำการ์ตูน สื่อโฆษณาทางดิจิทัล ภาพยนต์สั้น และการทำเกม 2 มิติ