วิชา Dance

สนใจเรียนเต้น ไม่ต้องเรียนพิเศษเพิ่ม !! เก็บเวลาไว้พักผ่อนหรือทำสิ่งที่ชอบด้านอื่นได้เลย
เพราะที่โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม เปิดสอน “วิชา Dance” ให้เลือกเรียนทั้งในระดับมัธยมต้นและมัธยมปลาย สอนโดย “ครูโอนลี่” ดีกรีครูพิเศษ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล และนักออกแบบท่าเต้นให้กับละครเพลง ละครเวที หลาย ๆ เรื่อง ในวิชานี้ นักเรียนจะได้เรียนรู้ตั้งแต่การเต้นพื้นฐาน ได้เห็นพัฒนาการของการเต้น รวมถึงความแตกต่างของการเต้นแต่ละยุคสมัย ไปจนถึงการใช้ร่างกาย การใส่ความรู้สึกลงในท่าทาง
 
และได้ทดลองเต้นหลายรูปแบบ เพื่อค้นพบตนเองว่าชอบแบบไหน และสามารถต่อยอดพัฒนาไปสู่อาชีพด้านไหนได้บ้าง ไม่ว่าจะเป็น นักเต้น นักออกแบบท่าเต้น ครูสอนเต้น หรือการรวมกับศาสตร์อื่น ๆ อย่าง การเต้นประกอบเพลง ละครเพลง ละครเวที…