เรียนดนตรี ต่อยอดสู่อาชีพด้านบันเทิงและการแพทย์

#เรียนดนตรีใครว่าไม่โต เรียนจบ อยากเป็น นักร้อง นักดนตรี sound production sound engineer หรือต่อยอดไปสู่อาชีพผู้กำกับภาพยนตร์ นักวิจัย งานด้านการแพทย์ ดนตรีบำบัด กระตุ้นพัฒนาการ หรืออื่น ๆ อีกมากมาย ก็เป็นได้ด้วยความรู้ด้านดนตรี
 
เรียนดนตรีมีดีขนาดนี้ ทำให้ดียิ่งกว่าได้ที่ #โรงเรียนสาธิตพัฒนาฝ่ายมัธยม จัดทีมครู จาก #วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดหลักสูตรร่วมสอนวิชาด้านดนตรีให้แก่นักเรียน
 
🎼Music appreciation เน้นความสุนทรีย์ในการฟังดนตรี ให้นักเรียนแลกเปลี่ยนกันฟังดนตรีในแบบที่ตนเองชอบ ฟังเพลงให้สนุก ทำความรู้จักกับแนวดนตรีที่หลากหลายและนำไปสู่การค้นพบความชอบของตนเอง
 
🎼Music history ประวัติศาสตร์ดนตรี ที่จะทำให้ทราบว่าเพลงแต่ละยุคสมัยเป็นแบบไหน มีมาที่ไปอย่างไร หากต้องใช้ดนตรีไปใช้ เช่น ประกอบภาพยนตร์หรือเกมที่เล่าเรื่องราวของยุคไหน ก็สามารถทำได้อย่างเข้าใจ
 
🎼Music foundation สร้างความเป็นนักดนตรีให้เกิดขึ้นในตัวตน ตั้งแต่พื้นฐาน การอ่านโน้ต จังหวะ วิธีการเล่นเครื่องดนตรีแต่ละชนิด
 
ทำให้นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองไปสู่อาชีพได้หลากหลาย ได้ทั้งความรู้ สนุกสนาน อย่างลุ่มลึกและรื่นรมย์