สอนเด็กให้เป็นเถ้าแก่

Entrepreneur เป็นวิชาในกลุ่ม Life Skill ที่โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม เปิดสอน เพื่อเติมทักษะด้านผู้ประกอบการให้แก่นักเรียน
 
“ครูแก๊ปเปอร์” เจ้าของ Money Class – ห้องเรียนการเงิน 101 และผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท เลิร์นคอร์ปอเรชั่น จำกัด ครูผู้สอน บอกว่า คลาสนี้คือการสอนเด็กให้เป็นเถ้าแก่โดยตั้งต้นจาก “วิธีคิด”
 
“ไม่ว่าวันหนึ่งเราจะประกอบอาชีพอะไรก็ตาม เป็นติวเตอร์ เป็นนักรีวิว เป็นยูทูบเบอร์ อาจไม่ต้องเป็นเจ้าของกิจการ ก็สามารถใช้วิธีคิดของการเป็นผู้ประกอบการได้ วิชานี้จึงสอนตั้งแต่วิธีคิด โอกาสทางธุรกิจ ไปจนถึงการหาอาชีพของตนเองจนเจอ”