วิชาการแสดง

#ทักษะการสื่อสาร มีความจำเป็นสำหรับทุกสาขาอาชีพ เพราะไม่ว่าจะทำอะไรได้เจ๋งแค่ไหน ก็แป๊กได้ หากสื่อสารไม่เป็น เช่นเดียวกับ #บุคลิกภาพที่ดี จะสร้างความน่าเชื่อถือและสร้างความประทับใจได้ตั้งแต่การพบกันครั้งแรก (first impression)
 
ที่โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม สอนทักษะนี้ใน “วิชาการแสดง” โดยทีมครูตัวจริงของวงการ จาก The Drama academy by ครูเงาะ รสสุคนธ์ กองเกตุ ที่จะช่วยให้นักเรียนมีความมั่นใจในตนเอง ได้รับพัฒนาบุคลิกภาพ และดึงศักยภาพที่ซ่อนอยู่ให้เปล่งประกายออกมา เพื่อค้นพบในสิ่งที่ “ใช่” และก้าวต่อไปได้เร็วขึ้น
 
หรือหากนักเรียนค้นพบว่ามีความสนใจด้านการแสดง การเรียนวิชานี้จะทำให้ความสามารถทางการแสดงพัฒนาได้เร็วกว่าใคร เพราะได้รับการฝึกทักษะอย่างต่อเนื่องจากวิชาเรียนในโรงเรียน โดยไม่ต้องไปเรียนเพิ่มเติมภายนอก