พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ และวันแม่แห่งชาติ

เริ่มด้วยพิธีกรกล่าวถึงพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จากนั้น “คุณเศรษฐพล ไกรคุณาศัย” ผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าถวายเครื่องราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ วางพานพุ่ม เปิดกรวยกระทงดอกไม้ และถวายความเคารพ

ตัวแทนนักเรียนอ่านบทอาศิรวาทถวายพระพรชัยมงคล และการแสดงโขนร่วมสมัยเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

และเพื่อเป็นแสดงถึงความรักที่มีต่อคุณแม่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ผู้แทนนักเรียนกล่าวถึงพระคุณของแม่ 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่นได้อย่างไพเราะ

ต่อด้วยการบรรเลงดนตรีและร้องเพลง “รัก” ที่สื่อความหมายให้เห็นถึงความสำคัญและการระลึกถึงพระคุณของแม่

ปิดพิธีด้วยคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ร่วมกันร้องเพลงสดุดีพระแม่ไทย และเพลงเพลงสรรเสริญพระบารมี