พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว

โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารวิชชาพัฒน์

เริ่มด้วยพิธีกรกล่าวถึงพระราชประวัติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จากนั้น “คุณเศรษฐพล ไกรคุณาศัย” ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานในพิธี เปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนถวายความเคารพ อ่านบทอาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคล และร่วมกันร้องเพลง สดุดีจอมราชา และ เพลงสรรเสริญพระบารมี