ชวนมาทำความรู้จักกับทีมคุณครู IDP Advisor ประจำกลุ่มของนักเรียน

ชวนมาทำความรู้จักกับทีมคุณครู IDP Advisor ประจำกลุ่มของนักเรียน ที่มาพร้อมกับแนวคิดในการพัฒนานักเรียนไปสู่เป้าหมายครับ
สามารถดูประกาศรายชื่อและการแบ่งกลุ่มนักเรียนได้ที่ https://bit.ly/2Wwb8sV
———————————
#บทบาทของคุณครู IDP Advisor
✅เป็นคุณครูที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาเชิงบวก
✅ ทำหน้าที่สังเกต ช่วยเหลือ และให้คำแนะนำแก่นักเรียนในการค้นหา และพัฒนาทักษะที่นักเรียนสนใจอย่างใกล้ชิดตลอดระยะเวลาการศึกษา
#มัธยมสาธิตพัฒนา #satitpattanaSchool #IDPadvisor

ณัฐนรี ฤทธิ์ดี (ครูชุก)

จุฑามาศ รักษาสวัสดิ์ (ครูปลาวาฬ)

ประภัสสร ฉันทศิริเวทย์ (ครูก้อย)

ปานชนก เวียงนาค (ครูอิ๋ม)

กัลยา ปานบุญ (ครูเฟริน)

คีตา มากศิริ (ครูมาร์ช)

ชนิษฐา ผุดวารี (ครูพิน)

พิมลพรรณ ตากล้า (ครูเมย์)

ณัฐชยา พลอึ่ง (ครูส้มโอ)

กิตติภัฎ สาระจิตต์ (ครูมิกซ์)