ประกาศรายชื่อนักเรียนและคุณครูประจำชั้น  ม. 2-3 และ ม. 5-6 ประจำปีการศึกษา 2563

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดเรียน Online Learning @ Home ในวันที่ 25 .. – 19 มิ.. 2563 นี้ ทางฝ่ายวิชาการขอประกาศรายชื่อนักเรียนและคุณครูประจำชั้นมาตามเอกสารแนบ โดยยังคงหลักการของการจัดห้องเรียนแบบคละเท่าเทียม ที่โรงเรียนเชื่อว่าจะทำให้เกิดการเรียนรู้แบบเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันในกลุ่มนักเรียน และจะเปรียบเสมือนสังคมจำลองที่ปลอดภัยให้กับนักเรียนได้เรียนรู้ทักษะในการดำรงชีวิตในสังคม

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin