กำหนดการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับนักเรียนทุกชั้นปี

#ประกาศ กำหนดการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับนักเรียนทุกชั้นปี

ท่านผู้ปกครองและนักเรียนสามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมต่างๆ ได้ที่ Facebook Page โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม และทาง Email