การเลื่อนเปิดเทอมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

#กำหนดการเปิดเทอม

เนื่องด้วยประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 9 เม.ย. 63 เรื่องการเลื่อนเปิดเทอมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จาก 16 พ.ค. 63 เป็น 1 ก.ค. 63 (อ่านประกาศกระทรวง ฯ คลิก shorturl.at/bgqtF)

ทางโรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม จึงขอแจ้งเลื่อนเปิดเทอมทุกระดับชั้น เป็นวันที่ 1 ก.ค. 63

สำหรับปฏิทินกิจกรรมก่อนเปิดเรียนและคอร์สเตรียมความพร้อม จะแจ้งให้ทราบในลำดับต่อไป กรุณาติดตามข่าวสารจากทาง Email, Facebook Page และ Line Official: https://lin.ee/rNJPU12