งานแถลงข่าว “โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม” ภายใต้ความร่วมมือกับบริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น

ขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านที่มาร่วมงานแถลงข่าว “โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม” ภายใต้ความร่วมมือกับบริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น ผู้นำด้านนวัตกรรมการศึกษาของไทย แนะนำหลักสูตรใหม่ที่จะปรับใช้กับระดับมัธยมในปีการศึกษา 2563 เพื่อส่งเสริมและผลักดันความสามารถของนักเรียนตามความถนัด พร้อมกับความเป็นเลิศด้านวิชาการ รวมทั้งทักษะสำหรับการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21 เพื่อการเรียนรู้อย่างมีความสุข พร้อมก้าวสู่ความสำเร็จในรั้วมหาลัยทั้งในและต่างประเทศ