รู้ความพร้อม

หลังจากที่นักเรียนรู้แผนการเรียนของตัวเอง

ที่จะนำไปยังจุดหมายแล้ว กระบวนการในขั้นตอนสุดท้ายคือ ระบบติดตามผลการเรียนจาก Placement Test ต่าง ๆ จากสถาบันพันธมิตร และ Mock Exam เพื่อให้นักเรียนได้คุ้นชินกับระดับความยากของข้อสอบรวมไปถึงการปรึกษากับทีม I-career ที่จะช่วยให้นักเรียนได้วางแผนการเรียนเพื่อเก็บสะสมผลงานเตรียมทำ Portfolio เพื่อให้นักเรียนได้ทราบแนวทาง การพัฒนาตนเองจากผลการสอบและการเตรียมตัวสะสมผลงานดังกล่าว โดยมี IDP Advisor เป็นครูที่ปรึกษา

ตรวจสอบความเรียบร้อยของ Portfolio

ก่อนยื่นสมัครเข้ามหาวิทยาลัย สำหรับนักเรียนที่สมัครรอบ Portfolio โดยมีทีม I-Career และ IDP Advisor คอยให้คำปรึกษาและแนะแนวทางในการเตรียม รวมไปถึงแนะนำกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในและนอกโรงเรียนเพื่อให้นักเรียน ผลงานให้เก็บประสบการณ์

ระบบติดตามผลการเรียน

จาก Placement Test และ Mock Exam ซึ่งเป็นการจำลองการสอบเข้ามหาวิทยาลัย เพื่อให้นักเรียน ได้คุ้นชินกับระดับความยากของข้อสอบ และเพื่อให้นักเรียนได้ทราบแนวทาง การพัฒนาตนเองจากผลการสอบดังกล่าว โดยมี IDP Advisor เป็นครูที่ปรึกษา

ตัวอย่างกิจกรรม Placement Test และ Mock Exam

หลังจากรู้คะแนนผลสอบ

จาก Placement Test และ Mock Exam ต่าง ๆ ในการจำลองการสอบเข้ามหาวิทยาลัย นักเรียนและ IDP Advisor จะได้รายงานผลการสอบเพื่อทำการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนเพื่อทำการวางแผนเพื่อเพิ่มคะแนนเพื่อให้ผ่านเกณฑ์ในการสอบเข้าคณะตามเป้าหมาย